I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.03.2013

11.04.2013

kompleksowa

19.04.2013

3.06.2013

Wystąpienie

 

26.06.2017

17.08.2017

kompleksowa

24.08.2017

5.10.2017

Wystąpienie

 

30.03.2021

12.05.2021

kompleksowa

21.05.2021

24.06.2021 

Wystąpienie

Wystąpienie

  

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.08.2017

11.08.2017

problemowa

24.08.2017

5.10.2017

Wystąpienie