I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.06.2011

30.08.2011

kompleksowa

12.09.2011

7.11.2011

Wystąpienie

 

3.12.2014

8.12.2014

doraźna

16.01.2015

24.02.2015

Wystąpienie

 

23.07.2015

25.09.2015

kompleksowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

3.12.2015

Uzupełnienie wystąpienia

 

19.08.2019

4.10.2019

kompleksowa

14.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie

 

18.07.2023

18.08.2023

kompleksowa

1.09.2023

12.10.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.07.2011

15.07.2011

problemowa

12.09.2011

26.10.2011

Wystąpienie

 

18.08.2015

24.08.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.07.2011

26.07.2011

problemowa

12.09.2011

26.10.2011

Wystąpienie

 

1.08.2011

8.08.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.08.2011

30.08.2011

problemowa

12.09.2011

25.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.08.2011

31.08.2011

problemowa

28.09.2011

8.11.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Klub Sportowy „Victoria“ w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.07.2011

25.07.2011

problemowa

12.09.2011

25.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2015

25.09.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.09.2015

16.09.2015

problemowa

7.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

25.09.2019

30.09.2019

problemowa

14.10.2019

25.11.2019

Wystąpienie

 

10.10.2019