I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.01.2011

25.03.2011

kompleksowa

8.04.2011

20.05.2011

Wystąpienie

 

8.06.2015

28.08.2015

kompleksowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

10.06.2019

23.09.2019

kompleksowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie

 

29.10.2019

30.10.2019

uzupełniająca

30.10.2019

 

16.06.2023

25.08.2023

kompleksowa

8.09.2023

26.10.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Nr 1 w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.02.2011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2011

9.03.2011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

7.07.2015

9.07.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

10.09.2019

11.09.2019

problemowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.02.1011

10.02.1011

problemowa

8.04.2011

18.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Łózkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.1011

11.02.1011

problemowa

8.04.2011

17.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminne Centrum Kultury w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.08.2015

21.08.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.08.2015

25.08.2015

problemowa

15.09.2015

19.10.2015

Wystąpienie

 

12.09.2019

18.09.2019

problemowa

7.10.2019

13.11.2019

Wystąpienie