Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 6 czerwca 2024 r.