Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 21 maja 2024 r.