Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie organizuje 4 czerwca 2024 r. dla jst woj. lubelskiego szkolenie na temat "Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jst. Zadania organu wykonawczego. Ocena wykonania budżetu i absolutorium". 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do wójtów, burmistrzów i radnych organów stanowiących, którzy rozpoczęli działalność w organach samorządowych po przeprowadzonych ostatnio wyborach. Na szkoleniu przybliżone zostaną podstawowe zasady gospodarki finansowej obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli organu wykonawczego jako odpowiedzialnego za jej prowadzenie, jak również zagadnienia dotyczące oceny wykonania budżetu w procedurze absolutoryjnej.

Szkolenie, które poprowadzi p. Mirosław Wydrych - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, odbędzie się w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Lublin, ul. Spokojna 4).

Począek szkolenia - godz. 1000.

Wpłaty w wysokości 250 zł/za osobę należy wnosić po otrzymaniu rachunku
za szkolenie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 29 maja 2024 r. wyłącznie
za pośrednictwem portalu internetowego szkolenia.lublin.rio.gov.pl (przy pierwszej rejestracji należy założyć konto na portalu).

Wszelkie pytania w sprawie szkolenia proszę kierować do p. Jarosława Ksobieraja,
tel. (081) 467 91 27 w. 133.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w szkoleniu.