Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 10 października 2023 r.