Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 4 października 2022 r.