Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 20 września 2022 r.