Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 6 września 2022 r.