Informujemy, że 1 sierpnia 2022 r. pod poz. 731 w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.