W dniu 3 marca br. Ministerstwo Finansów przesłało do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych prośbę dotyczącą pomocy w zebraniu od jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem związków) informacji na temat funkcjonalności systemu Besti@ (z załączonym wzorem ankiety do wypełnienia przez JST).

Ankieta ma na celu zebranie informacji o skali wykorzystywania systemu Besti@ i o oczekiwaniach użytkowników dotyczących funkcjonalności programu. Będzie również użyteczna przy ocenie stopnia przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wyeliminowania z obiegu jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych w formie papierowej począwszy od IV kwartału 2022 r.


W związku z tym, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i przekazanie zwrotne załączonej ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na adres: sprawozdania@lublin.rio.gov.pl wyłącznie w formacie .xlsx w terminie do 18 marca 2022 r.

W ankiecie należy podać imię i nazwisko osoby sporządzającej oraz numer kontaktowy. Ankiety nie trzeba podpisywać elektronicznie.