Regionalna Komisja Orzekająca
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

 

informuje, że wyznaczone na dzień

10 lutego 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r.

rozprawy zostają odwołane w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149).

O wyznaczeniu nowego terminu strony zostaną powiadomione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)