Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie klasyfikowania środków z programu "Laboratoria przyszłości".