Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 29 listopada 2021 r.