Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 19 października 2021 r.