Informujemy, że 9 sierpnia 2021 r. pod poz. 724 w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.