Poniżej zamieszczamy szczegółową instrukcję w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N po zmianach wynikających z rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2396), przygotowaną przez Podzespół ds. analiz przy Zespole ds. eksploatacji systemu Besti@.