W dniu 31 marca br. za pośrednictwem systemu Besti@ zostało udostępnione wszystkim jst pismo Ministerstwa Finansów w sprawie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z załącznikami.

Jak wynika ze zgłaszanych do MF informacji od przedstawicieli niektórych jednostek, powyższy materiał, z uwagi na uwarunkowania natury technicznej, nie jest dostępny w formie edytowalnej (dotyczy pliku Excel).

Uwzględniając powyższe, RIO w Lublinie - na prośbę MF - udostępnia pełen materiał w tej sprawie do wykorzystania.