Poniżej zamieszczamy informację Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  dotyczącą możliwości udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.