Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie KR RIO dotyczące ujmowania przez jst środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.