Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta.