Poniżej zamieszczamy - skierowane do wiadomości JST - uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.