Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie został powołan Pan Andrzej Guc.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do RIO w Lublinie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności RIO w Lublinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt

        Andrzej Guc

        tel. +48 81 467-91-27 w.155
        e-mail: kdsd@lublin.rio.gov.pl