Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 20 października 2020 r.