Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 25 września 2020 r.