Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie dotyczące wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S danych dotyczących zaległości netto oraz należności.