Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie dotyczące wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzeń zaległości podatkowych.