Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) o 60 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego będą musiały przedstawić organom stanowiącym, sprawozdanie finansowe za rok 2019 do 30 lipca br., zaś organy stanowiące uchwałę o absolutorium podejmą do 29 sierpnia br.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego będzie musiała przedstawić wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w terminie nie później niż 15 dni przed dniem sesji absolutoryjnej.