Informujemy, że w Monitorze Polskim pod poz. 330 ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.


Treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.