Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 17 grudnia 2019 r.