Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 3 grudnia 2019 r.