Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 19 listopada 2019 r.