Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ogólnokrajowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych, które mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstanie po 1 lipca 2019 r.

I tak formularze deklaracji i informacji w zakresie podatku:

- od nieruchomości opublikowano pod poz. 1104,

- rolnego opublikowano pod poz. 1105 oraz

- leśnego opublikowano pod poz. 1126.