Poniżej zamieszczamy link do informacji Ministerstwa Finansów dla gmin, dotyczącej części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (SP-1):

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-wyjasnienia-i-komunikaty