Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że 13 lutego 2019 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk sejmowy nr 3206), przywracający - z mocą od 1 stycznia 2019 r. – możliwość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz zmieniający - w 2019 r. - termin składania wniosków o zwrot tego podatku, wydawania decyzji i wypłaty kwoty zwrotu.

Wejście w życie projektowanej zmiany ustawy rozwiąże zgłaszane do tut. Izby problemy związane z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego i dołączanych do niego faktur wystawionych – od 1 stycznia 2019 r. - na zakup oleju napędowego oznaczonych kodami niewymienionymi w katalogu zawartym w przepisach art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.).

Zatem warto śledzić dalszy przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu.