Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl, zakładka "Informacje publiczne"/"Pomoc publiczna w rolnictwie"/limity pomocy de minimis) a także na stronie https://srpp.minrol.gov.pl/) ukazał się komunikat informujący o wykorzystaniu na dzień 7 listopada 2018 r. w 100% krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w rolnictwie w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W przypadku wątpliwości zapytania proszę kierować do Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.