Informujemy, że na stronie internetowej GUS ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.


Komunikat dostępny w załączniku poniżej.