Na podstawie art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz 1000) wyznacza się na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Panią Monikę Makowską.

    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie można kontaktować się 
    
pod adresem email  iodo@lublin.rio.gov.pl 
    
lub na adres pocztowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.