Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że nie przyjmuje CV kandydatów do pracy poza procesem rekrutacji i nie przechowuje ich „na przyszłość”.

    Wszelkie dokumenty, zawierające dane osobowe osób chętnych do pracy, nadesłane elektronicznie lub listownie poza procesem rekrutacji będą usuwane z poczty lub niszczone.