Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie RIO w Lublinie, dotyczące ulgi inwestycyjnej na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, w sytuacji gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.