Skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

Przewodniczący RKO - Piotr Prystupa

Zastępca Przewodniczącego RKO - Aneta Ciesielczuk

Członkowie RKO:

Adam Błaszko
Anna Dziaduch
Renata Giryluk
Joanna Janik
Dariusz Kołodziej
Monika Makowska
Magdalena Nieradko
Agnieszka Pękała
 

Kontakt
email: kndfp@lublin.rio.gov.pl