Poniżej zamieszczamy pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2 lutego 2018 r. przypominające o obowiązku składania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej bądź informacji o jej nieudzieleniu przez podmioty udzielające pomocy.

 

Sprawozdania (informacje) roczne za 2017 należy wysłać w aplikacji SHRIMP.