Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 2141 ukazała się ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzająca nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Treść ustawy dostępna w załączniku poniżej.