Informujemy, że na stronie internetowej GUS ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Komunikat dostępny w załączniku poniżej.