W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wypełniania przez jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2016 r. danych w sprawozdaniu Rb-27S z zakresu dochodów pobieranych na rzecz JST przez urzędy skarbowe przypominamy, że w Dzienniku Ustaw Nr 441 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gdzie uregulowane zostały te kwestie.