Informacja o komunikatach Ministerstwa Finansów w sprawie udziałów JST w PIT i CIT za IV kw. 2015 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że na stronie BIP Ministerstwa Finansów zostały opublikowane następujące komunikaty:

Informacja o udziałach JST w podatku PIT za 2015 r.  
(publikacja 17.02.2016 r. godz. 15:34)

 

oraz

Informacja o dochodach i udzały w CIT za 2015 r. 
(publikacja 17.02.2016 r. godz. 16:18)


Z obu powyższych informacji wynika, że Ministerstwo finansów wskazuje nowe terminy przekazania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS za 2015 r. 

Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
3 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej
4 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS do Ministerstwa Finansów
7 dni roboczych po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).