Poniżej zamieszczamy pismo MF z 8 maja 2014 r., będące odpowiedzią na pytanie RIO w Lublinie dotyczące zwolnienia z podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia.