W związku z pojawiającymi się – na etapie konstruowania przez JST budżetu – nieprawidłowościami w zakresie wysokości planowanych rezerw budżetowych (zarówno ogólnej, jak i celowych, w tym na zarządzanie kryzysowe), Izba zwraca uwagę, aby w przypadku zmian kwot dochodów i wydatków w stosunku do danych przyjętych w projekcie budżetu, dostosować kwoty planowanych rezerw do wielkości określonych przepisami prawa.