Informujemy, że w Dz. U. 2014.1952 z 30 grudnia 2014 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, które obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 

Rozporządzeniem tym zmieniono, między innymi (pełna treść rozporządzenia poniżej):

  1. Uchylone zostały dwa paragrafy wydatkowe: 435 i 437, natomiast zmienione zostało brzmienie i objaśnienie do paragrafu 436 na takie, z którego wynika, że wydatki dotychczas klasyfikowane w par. 435 i 437 powinny być z dniem 1 stycznia 2015 r. ujmowane właśnie w paragrafie 436;

w dniu 7 stycznia 2015 r. do JST oraz do izb została rozesłana aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej odwzorowująca literalnie zmiany wprowadzone w/w rozporządzeniem. Od momentu przetworzenia paczki w systemie BeSTi@ z tą aktualizacją nie ma już możliwości wprowadzenia do systemu NOWYCH pozycji planistycznych zawierających par. 435 i 437.

W związku z tym, w celu uniknięcia problemów z wprowadzaniem danych do sprawozdań budżetowych za styczeń 2015 r. zasadnym jest wcześniejsze dokonanie stosownych zmian budżetu.

 

 

 

2.      Utworzono nowe rozdziały przeznaczone dla JST :

-         80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

-         80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

 

z odniesieniem, że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są zmienić w tym zakresie uchwały budżetowe, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.